Con bị bệnh dài ngày thì mẹ được nghỉ bao nhiêu ngày?

26/04/2022

Con mình bị bệnh dài ngày. Cần thời gian chữa trị không biết được nghỉ tối đa bao nhiêu ngày để chăm con?

  • Theo Điều 27 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau như sau:

   1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

   2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

   Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

   Như vậy, hiện nay pháp luật chỉ quy định thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong năm tối đa là 20 ngày (trong một năm) nếu con dưới 3 tuổi và 15 ngày con từ dưới 7 tuổi. Còn về trường hợp con chị bị bệnh dài ngày thì vẫn sẽ được áp dụng quy định này.

   Do đó, chị có thể đối chiếu tuổi của con mình để biết được mình nghỉ tối đa bao nhiêu ngày.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn