Công đoàn khi xác minh nội dung tố cáo được thực hiện các quyền và nghĩa vụ gì?

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Một nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn thì người xác minh nội dung tố cáo được thực hiện các quyền và nghĩa vụ gì? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  • Theo Khoản 5 Điều 21 Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ban hành kèm theo Quyết định 333/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định quyền và nghĩa vụ của người xác minh nội dung tố cáo như sau:

   - Yêu cầu người tố cáo đến làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà người tố cáo có được;

   - Yêu cầu người bị tố cáo đến làm việc, giải trình về hành vi bị tố cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo;

   - Yêu cầu, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo;

   - Bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật trong việc giải quyết tố cáo;

   - Áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo;

   - Không tiết lộ thông tin về việc giải quyết tố cáo; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo khi chưa có kết luận nội dung tố cáo.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn