Công đoàn với vai trò đại diện của lao động nữ

26/04/2022
Công đoàn với vai trò đại diện của lao động nữ được xác định như thế nào trong Nghị định số 85/2015/NĐ-CP?
  • Căn cứ Điều 4(*) - Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ” (có hiệu lực từ ngày 15/11/2015), đại diện của lao động nữ theo quy định tại Khoản 2, Điều 154 - Bộ luật Lao động được xác định như sau:

   1. Trường hợp đã thành lập tổ chức công đoàn thì đại diện của lao động nữ là công đoàn cơ sở;

   2. Trường hợp chưa thành lập tổ chức công đoàn thì đại diện của lao động nữ là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nếu được tập thể lao động nữ có yêu cầu...

   3. Công đoàn cơ sở quy định tại Khoản 1 và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều này(*)thực hiện quyền, trách nhiệm trong việc tổng hợp và phản ánh ý kiến của lao động nữ đối với những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ khi người sử dụng lao động tham khảo ý kiến.

   ***

   Khoản 2, Điều 154 - Bộ LLĐ sửa đổi năm 2012: Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ: …“Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ”.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn