Công ty chấm dứt HĐLĐ vì lý do dịch bệnh phải báo trước bao nhiêu ngày?

26/04/2022

Chị Thu Trang (Hà Nội) hỏi: Công ty muốn cho người lao động nghỉ việc vì lý do dịch bệnh thì có phải báo trước hay không?

  • Khoản 1c Điều 38 Bộ luật Lao động 2012 quy định Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp:

   Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.

   - Lý do bất khả kháng khác thuộc một trong các trường hợp sau đây (Điều 12 Nghị định 05/2015/NĐ-CP):

   + Do địch họa, dịch bệnh;

   + Di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Như vậy, trong trường hợp xảy ra dịch bệnh nếu đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc thì người sử dụng lao động được quyền cho người lao động nghỉ việc.

   Tuy nhiên, Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

   - Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

   - Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

   - Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn