Công ty có cần cán bộ làm công tác bảo hộ lao động không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 08/09/2016

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất các sản phẩm về cơ khí, có bắt buộc phải có cán bộ làm công tác bảo hộ lao động không?

  • Theo quy định tại điểm 2.1 khoản 2 mục II Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (mức độ nguy hiểm) của nghề, số lượng lao động, địa bàn phân tán hoặc tập trung của từng doanh nghiệp, người sử dụng lao động tổ chức Phòng, Ban hoặc cử cán bộ làm công tác bảo hộ lao động nhưng phải đảm bảo mức tối thiểu như sau:

   + Các doanh nghiệp có dưới 300 lao động phải bố trí ít nhất 1 cán bộ bán chuyên trách bảo hộ lao động;

   + Các doanh nghiệp có từ 300 đến dưới 1.000 lao động thì phải bố trí ít nhất 1 cán bộ chuyên trách làm công tác bảo hộ lao động;

   + Các doanh nghiệp có 1.000 lao động trở lên thì phải bố trí ít nhất 2 cán bộ chuyên trách bảo hộ lao động hoặc tổ chức phòng hoặc Ban bảo hộ lao động riêng để việc chỉ đạo của người sử dụng lao động được nhanh chóng, hiệu quả;

   Các Tổng công ty Nhà nước quản lý nhiều doanh nghiệp có yếu tố độc hại, nguy hiểm phải tổ chức Phòng hoặc Ban bảo hộ lao động. Cán bộ làm công tác bảo hộ lao động cần được chọn từ những cán bộ có hiểu biết về kỹ thuật và thực tiễn sản xuất và phải được đào tạo chuyên môn và bố trí ổn định để đi sâu vào nghiệp vụ công tác bảo hộ lao động. Ở các doanh nghiệp không thành lập Phòng hoặc Ban bảo hộ lao động riêng thì cán bộ làm công tác bảo hộ lao động có thể sinh hoạt ở phòng kỹ thuật hoặc phòng tổ chức lao động nhưng phải được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của người sử dụng lao động.

   Đối chiếu với quy định trên bạn có thể xác định lao động công ty mình thuộc trường hợp nào để bố trí cán bộ làm công tác bảo hộ lao động cho đúng quy định.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Thông tư liên tịch 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐ Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn