Công ty có được quy định trả thưởng 1 tháng lương cho người lao động thay cho các khoản trợ cấp?

26/04/2022

Tôi muốn hỏi vấn đề liên quan đến tiền thưởng cho người lao động như sau:

Trong hợp đồng lao động công ty ký với người lao động, phần Remuneration có đề cập người lao động sẽ nhận được 1 tháng lương tiền thưởng mỗi năm “You will be paid one bonus month per entire year completed as gratuity  upon completion of contract” đồng thời công ty cũng ghi rõ người lao động sẽ không nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nào khác “There shall be no further allwances payable.”

Nếu chiếu theo luật lao động Việt Nam Điều 103, khoản 1 có ghi “A bonus is an amount paid by an employer to reward his/her employees on the basis of the annual business results of the enterprise and the level of work performance of the employees.” Trong pháp luật lao động cũng có đề cập, công ty phải trả tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động tương ứng nửa tháng lương cho mỗi năm làm việc tại công ty. Tôi muốn hỏi:

1. Công ty tôi nếu áp dụng luật lao động và ko trả tiền thưởng 1 tháng lương (được xem như tháng lương 13) cho người lao động tương ứng mỗi năm làm việc thì có đúng theo pháp luật lao động hay không?

2. Nếu công ty tôi tuân thủ điều khoản trên hợp đồng lao động đã ký với người lao động thì công ty tôi chỉ trả 1 tháng lương tiền thưởng tương ứng mỗi năm làm việc theo như điều khoản ký kết trên hợp đồng lao động. Ngoài khoản này, công ty ko chi trả thêm bất kỳ khoản trợ cấp nào khác thì có đúng theo pháp luật lao động hay không?

  • Vấn đề 1.

   Điều 103 Bộ luật lao động 2012 quy định về Tiền thưởng:

   1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

   2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

   Như vậy, tiền thưởng 1 tháng lương ở đây sẽ không mang tính bắt buộc, do đó, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động công ty có thể quyết định không trả thưởng cho người lao động.

   Tuy nhiên cần lưu ý là mặc dù khoản thưởng không mang tính bắt buộc nhưng khi đã đưa vào hợp đồng lao động: "người lao động sẽ nhận được 1 tháng lương tiền thưởng mỗi năm" thì điều khoản này lại mang tính ràng buộc và công ty phải thực hiện. Do đó, thay vì nêu rõ "người lao động sẽ nhận được 1 tháng lương tiền thưởng mỗi năm" thì công ty có thể quy định lại thành: "Tiền thưởng sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động".

   Vấn đề 2.

   Về trợ cấp thôi việc: Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động 2012 thì:

   1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

   2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

   3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

   Như vậy, khác với tiền thưởng thì trợ cấp thôi việc là khoản tiền mang tính bắt buộc mà công ty phải trả cho người lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này.

   Lưu ý: Đối với những hợp đồng ký kết từ ngày 1/1/2009 trở đi thì công ty không phải trả trợ cấp thôi việc vì thời điểm này người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

   Do đó, ngoài khoản tiền thưởng này, công ty không chi trả thêm bất kỳ khoản trợ cấp nào khác thì không đúng theo tinh thần của pháp luật lao động. Theo đó, trong những trường hợp cụ thể nếu công ty có nghĩa vụ chi trả trợ cấp cho người lao động thì công ty phải thực hiện (Ví dụ: Tại Điều 49 Bộ luật Lao động 2012 quy định trợ cấp mất việc làm ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn