Công ty có được trả lương bằng ngoại tệ cho người nước ngoài?

26/04/2022

Ngân hàng Pháp luật cho biết: Công ty khi tuyển dụng lao động là người nước ngoài thì đến kỳ trả lương có được trả lương bằng ngoại tệ cho người nước ngoài không? Mong sớm nhận được phản hồi, xin cảm ơn!

  • Căn cứ: Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ;

   Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN;

   Điều 13 Thông tư 92/2015/TT-BTC;

   Điều 26 Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

   Khoản 3 Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:

   Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động được quy định bằng tiền Đồng Việt Nam, trừ trường hợp trả lương, phụ cấp lương cho người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

   Khoản 14 Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN quy định:

   Người cư trú, người không cư trú là tổ chức được thỏa thuận và trả lương, thưởng, phụ cấp trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt cho người không cư trú và người cư trú là người nước ngoài làm việc cho chính tổ chức đó.

   Như vậy, theo quy định trên thì công ty có quyền thỏa thuận tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho lao động nước ngoài bằng ngoại tệ. Tuy nhiên, khi tiến hành khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, trích đóng các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, công ty cần lưu ý các vấn đề quy đổi ngoại tệ ra tiền đồng Việt Nam theo đúng quy định tại Điều 13 Thông tư 92/2015/TT-BTC, Điều 26 Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn