Công ty không ký HĐLĐ người lao động có được nghỉ không báo trước?

Ngày hỏi:28/04/2020

Em đang làm ở 1 công ty được gần 1 năm nhưng hiện tại công ty vẫn chưa ký hợp đồng lao động. Bây giờ em muốn nghỉ việc thì có cần phải báo trước 1 tháng không ạ? Thực tế thì trong đơn nghỉ việc của em thì đúng 1 tháng (10/4-10/5) nhưng em không nộp đơn luôn ngày 10/4 mà ngày 22/4 em mới nộp đơn nên nhân sự công ty em bắt em phải làm đủ 30 ngày (tức đến ngày 22/5 ).

  • Theo Khoản 1 Điều 18 Bộ luật Lao động 2012 thì: Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

   Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này (Khoản 1 Điều 15 Bộ luật Lao động 2012).

   Theo Khoản 2 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 thì Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

   - Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

   - Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

   - Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

   Như vậy, về nguyên tắc là công ty khi tuyển dụng vào phải ký hợp đồng lao động với người lao động thì mới có sơ để để ràng buộc nghĩa vụ, nếu công ty không ký hợp đồng là công ty đã vi phạm và hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định. Do không ký hợp đồng nên bạn có thể nghỉ mà không cần tuân thủ thời gian báo trước.

   Về xử phạt. Theo Điều 8 Nghị định 28/2020/NĐ-CP thì Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên như sau:

   - Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

   - Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

   - Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

   - Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

   - Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

   Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc giao kết đúng loại hợp đồng với người lao động đối với hành vi không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn