Công ty muốn người lao động nghỉ trước 45 ngày có đúng không?

26/04/2022

Chào luật sư. Luật sư cho tôi hỏi. Tôi là ký hợp đồng không xác định thời hạn. Tôi đã làm đơn xin chấm dứt hợp đồng đúng 45 ngày (từ 02/12/19 đến 16/01/20). Trong thời gian này người sử dụng lao động (nsdlđ) muốn tôi nghỉ trước lúc hết thời hạn 45 ngày. Vậy nsdlđ phải báo trước cho tôi mấy ngày là đúng luật ạ?

  • Khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

   Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

   Như vậy, trường hợp bạn ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng bạn báo trước cho công ty 45 ngày là hợp lý.

   Theo đó, công ty cũng có thể thỏa thuận với việc bạn nghỉ sớm hơn, nếu bạn chấp nhận thì hai bên ký biên bản thỏa thuận chấp dứt hợp đồng, nếu bạn không đồng ý thì sẽ căn cứ theo thời gian nói trên.

   Đối với thời gian đơn phương chấm dứt hợp đồng của người sử dụng lao động thì theo Điêu 38 Bộ luật này công ty cũng có nghĩa vụ báo trước 45 ngày, tuy nhiên có sự khác biệt là công ty chỉ được đơn phương trong các trường hợp sau:

   a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

   b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

   Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

   c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

   d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn