Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên làm việc trong môi trường độc hại 1 lần/năm có đúng không?

26/04/2022

Công ty có bộ phận làm việc thuộc danh mục độc hại, nguy hiểm, những công nhân này mỗi năm ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp thì công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm có đúng không? 

  • Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định về Khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động như sau:

   1. Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.

   2. Khi khám sức khỏe theo quy định tại khoản 1 Điều này, lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

   ...

   Như vậy, theo quy định này thì đối với lao động làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì công ty phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần. Có nghĩa là công ty phải thực hiện 2 lần/năm. Nếu công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại 1 lần/năm là không phù hợp với quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn