Đăng ký MST cá nhân

26/04/2022
Chào chi cục Thuế, Chi cục thuế cho tôi hỏi, công ty tôi là công ty xây dựng, làm công trình ở đâu thuê nhân công (thợ hồ) ở đó làm. Chủ yếu nhân công này chỉ làm 2-3 tháng. Thu nhập của họ cũng chưa tới mức phải khấu trừ thuế TNCN. Và họ làm bảng cam kết để không khấu trừ 20% trên mỗi lần chi trả > 1trd. Do thời gian làm ngắn nên cty không đăng ký MST cá nhân cho họ mà chỉ dùng số CMND được không? Vậy công ty có vi phạm pháp luật thuế không, và nếu bị vi phạm thì bị xử phạt như thế nào ạ?
  • Căn cứ điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, quy định:

   “Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

   Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

   Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

   Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết”.

   Căn cứ Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ, quy định về xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn.

   Căn cứ khoản 5, Điều 10Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

   Căn cứ các quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty có thuê nhân công không ký hợp đồng lao động hoặc có ký hợp đồng lao động nhưng dưới 03 tháng thì thực hiện khấu trừ thuế TNCN như sau:

   - Nếu tổng thu nhập trả cho mỗi nhân công dưới 2 triệu đồng/lần thì Công ty không phải khấu trừ thuế TNCN.

   - Nếu tổng thu nhập trả cho mỗi nhân công từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì Công ty phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. Trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế thì không được làm bản cam kết để tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Công ty nhận bản cam kết không có mã số thuế của cá nhân và không thực hiện khấu trừ thuế TNCN là không đúng quy định. Việc không khấu trừ thuế TNCN trên dẫn đến làm giảm số thuế TNCN phải nộp của kỳ tính thuế tương ứng. Công ty bị xử phạt 20% trên số tiền thuế TNCN khai thiếu, bị xử phạt chậm nộp tiền thuế và truy thu đủ số tiền thuế TNCN khai thiếu.

   * Trường hợp Công ty thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNCN của những kỳ tính thuế có sai sót để kịp thời nộp số thuế TNCN khai thiếu, số tiền thuế chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế thì không bị xử phạt 20% trên số thuế TNCN khai thiếu.

   Chào bạn!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn