Đăng ký thang bảng lương và nhân sự

Ngày hỏi:11/11/2014

Em là sinh viên mới ra trường, hiện đang làm kế toán cho một công ty TNHH mới thành lập. em phải dăng ký bảng lương cho nhân viên và đăng ký sử dụng lao động. Nhưng em không biết mình cần bắt đầu làm gì trước và trình tự làm như thế nào? Mong mọi người giúp đỡ!

  • Theo quy định tại Điều 93 Bộ luật lao động 2012, Các doanh nghiệp không phải làm thủ tục đăng ký thang bảng lương như trước đây nữa, tuy nhiên doanh nghiệp phải tự xây dựng thang bảng lương theo nguyên tắc quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP.

   Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động bạn phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn