Đi làm ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 được trả nguyên lương có đúng luật?

26/04/2022

Cho em hỏi em làm công ty tư nhân nhưng ngày lễ 30/4 và 1/5 không cho nghỉ thì công ty có quy định đúng luật lao động không? Công ty trả đúng lương như ngày làm bình thường và thưởng 100 ngàn chứ không được tính 300% lương có đúng không ạ?

  • Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30/4 dương lịch) và này Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01/5 dương lịch).

   Theo quy định tại Điều 106 Bộ luật lao động 2012 thì người sử dụng lao động được sử dụng người lao động đi làm vào các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   - Được sự đồng ý của người lao động;

   - Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

   - Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định nếu người sử dụng lao động muốn huy động người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5 thì bắt buộc phải có sự đồng ý của người lao động.

   Do đó: Đối với trường hợp công ty của bạn là công ty tư nhân chỉ được huy động người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5 khi người lao động đồng ý. Trường hợp công ty quy định buộc người lao động đi làm vào những ngày này mà không có sự đồng ý của người lao động là trái với quy định của pháp luật, sẽ bị xử phạt theo quy định.

   Mặt khác, Tại Điểm c Khoản 1 Điều 97 Bộ luật lao động 2012 có quy định:

   "Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

   1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:...

   c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày."

   Như vậy: Trường hợp người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 thì sẽ được trả lương như sau:

   - Đối với người lao động hưởng lương ngày: Ít nhất bằng 400% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

   - Đối với người lao động hưởng lương tháng: Ít nhất bằng 300% tiền lương của ngày làm việc;

   - Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm: Ít nhất bằng 300% tiền lương theo đơn giá tiền lương của một sản phẩm làm ra.

   Do đó: Đối với trường hợp theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì công ty của bạn bắt người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trả đúng lương như ngày làm bình thường và thưởng 100 ngàn là không phù hợp với quy định của pháp luật kể trên.

   Vì vậy: Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn và tập thể người lao động có thể khiếu nại đến Ban giám đốc của công ty để yêu cầu công ty giải quyết đối với trường hợp huy động người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 và việc trả lương cho người lao động đi làm vào những ngày này theo đúng quy định của pháp luật.

   Trường hợp không được công ty không giải quyết hoặc có giải quyết nhưng giải quyết không thỏa đáng thì bạn và tập thể người lao động có thể gửi đơn khiếu nại đến Chánh Thanh tra thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân nơi công ty đang đặt trụ sở chính để được giải quyết theo thẩm quyền.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn