Địa vị pháp lý của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện?

Ngày hỏi:19/05/2022

Địa vị pháp lý của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện như thế nào? Quy định về tên gọi của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện? Tôi có nhu cầu tìm hiểu về nội dung này, nhờ anh/chị hướng dẫn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Địa vị pháp lý của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện

   Căn cứ Điều 2 Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH về địa vị pháp lý của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện như sau:

   1. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

   2. Trung tâm hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục, Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   3. Trung tâm có quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật.

   Quy định về Tên gọi của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện?

   Căn cứ Điều 3 Thông tư này quy định tên gọi của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện như sau:

   1. Việc đặt tên Trung tâm được quy định như sau: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp + tên đơn vị hành chính cấp huyện quản lý trực tiếp.

   2. Tên của Trung tâm được ghi trong quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các văn bản, giấy tờ giao dịch của Trung tâm và được gắn tại trụ sở chính của Trung tâm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn