Điều chỉnh lương có cần cho người lao động ký lại thang bảng lương không?

26/04/2022

 Theo quy định của Cty, mỗi một Người lao động khi mới vào làm đều được xây dựng một thang bảng lương riêng theo chức vụ của từng người và đều cho Người lao động ký xác nhận.  Hiện Cty tôi đang tiến hành điều chỉnh lương cho Người lao động theo nghị định tăng lương tối thiểu 2014. Xin hỏi, khi có điều chỉnh lương thì Cty tôi có phải làm lại thang bảng lương cho tất cả mọi lao động để họ ký xác nhận không?  Nếu như không làm thì có vi phạm quy định gì không? 

  • Theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định như sau:

   “Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện; đối với công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát”.

   Như vậy nếu công ty bạn có sự thay đổi, điều chỉnh thang lương, bảng lương cho Người lao động thì phải tham khảo ý kiến của chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp (công đoàn) và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Như vậy công ty bạn cũng phải làm lại thang bảng lương để cho Người lao động ký xác nhận.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn