Đối tượng nào áp dụng mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng?

26/04/2022
Ông Nguyễn Mai Anh (Cẩm Giàng, Hải Dương) thắc mắc: Tôi nghỉ hưu ngày 1/8/2013, nhưng BHXH tỉnh Hải Dương vẫn căn cứ mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng để tính mức lương hưu của tôi. Vậy, việc tính toán đó có đúng không? Tôi có được tính bù lương hưu theo mức lương cơ sở 1.150.000đồng/tháng không?
  • Căn cứ vào hồ sơ hưởng chế độ hưu trí của ông Nguyễn Mai Anh lưu tại BHXH tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Mai Anh, sinh ngày 5/6/1953 là chuyên viên chính, chức vụ Trưởng phòng công tác tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.7 Hải Dương, được nghỉ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/8/2013, nơi nhận lương hưu tại xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

   Căn cứ Điều 1 Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định:

   "Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và Hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và lực lượng vũ trang".

   Tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này quy định: "Từ ngày 1/7/2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng".

   Theo Công văn số 4409/BHXH-CSXH ngày 6/11/2013 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 1/7/2013 quy định:

   “Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định” tại văn bản này là người lao động thuộc đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang”.

   Như vậy, trước khi nghỉ hưu ông Nguyễn Mai Anh công tác tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.7 Hải Dương thuộc doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nên không thuộc đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở 1.150.000 đồng theo quy định của Nghị định số 66/2013/NĐ-CP.

   Hiện nay, BHXH tỉnh Hải Dương chưa nhận được văn bản nào hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở 1.150.000 đồng đối với người lao động ngoài quy định tại Điều 1 Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn