Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

26/04/2022
Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”?
  • Căn cứ Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014; Hướng dẫn số 149/HD-TLĐ ngày 04/02/2015 của Tổng Liên đoàn LĐVN, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” (gọi tắt là Kỷ niệm chương Công đoàn) là hình thức khen thưởng của tổ chức Công đoàn Việt Nam để tặng và ghi nhận công lao, cống hiến của các cá nhân đã có nhiều thành tích góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam (Mục I - Hướng dẫn 149/HD-TLĐ).

   Tại các mục II và mục III - Hướng dẫn số 122/HD-CĐNH ngày 30/3/2015 của Công đoàn NHVN về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, thì các cá nhân đạt tiêu chuẩn, điều kiện sau được xét khen thưởng Kỷ niệm chương Công đoàn:

   * Đối tượng, tiêu chuẩn xét khen thưởng Kỷ niệm chương Công đoàn

   1. Cán bộ công đoàn chuyên trách và ủy viên BCH CĐCS trở lên có thời gian công tác công đoàn liên tục, hoặc không liên tục cộng dồn từ đủ 20 năm công tác công đoàn trở lên. Thời gian tham gia công tác công đoàn không chuyên trách (làm Ủy viên BCH CĐCS trở lên) được nhân hệ số 1,5 để tính xét tặng; thời gian tham gia công tác công đoàn không chuyên trách trong các CĐCS tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được nhân hệ số 2 để tính xét tặng.

   2. Công chức, viên chức có từ đủ 25 năm trở lên (liên tục hoặc cộng dồn) làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của tổ chức công đoàn các cấp (do công đoàn ra quyết định thành lập, quản lý; không do chuyên môn cùng cấp ra quyết định thành lập và giao công đoàn quản lý).

   3. Cán bộ lãnh đạo từ trưởng phòng, ban trở lên có từ đủ 25 năm trở lên (liên tục hoặc cộng dồn) làm việc tại các doanh nghiệp thuộc tổ chức công đoàn (do công đoàn ra quyết định thành lập, quản lý; không do chuyên môn cùng cấp ra quyết định thành lập và giao công đoàn quản lý).

   4. Cán bộ là Ủy viên BCH Công đoàn NHVN hoặc Ủy viên BCH Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Ủy viên UBKT Tổng Liên đoàn liên tục 02 khóa.

   5. Cá nhân có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác hoặc hỗ trợ góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn có thời gian giữ chức vụ từ đủ 05 năm trở lên, gồm: Thống đốc, Phó Thống đốc; Ban Cán sự Đảng; Vụ trưởng, Cục trưởng và tương đương trở lên; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Bí thư Đoàn Thanh niên các Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng TMCP Nhà nước giữ cổ phần chi phối, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Giám đốc, Hiệu trưởng; Bí thư Đoàn Thanh niên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có số lượng từ 1.000 đoàn viên công đoàn trở lên.

   6. Người có hành động dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam (truy tặng).

   * Điều kiện khen thưởng Kỷ niệm chương Công đoàn

   1. Đối với cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn

   - Trong thời gian xét khen thưởng Kỷ niệm chương Công đoàn phải có 03 năm liên tục liền kề với năm đề nghị xét khen tặng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn được giao

   - Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xét tặng Kỷ niệm chương Công đoàn khi có 03 năm liên tục CĐCS được công nhận vững mạnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt liền kề với năm đề nghị tặng Kỷ niệm chương Công đoàn.

   2. Đối với cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn

   Trong thời gian xét khen tặng Kỷ niệm chương Công đoàn cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn phải có 05 năm liền kề với năm đề nghị xét khen tặng Kỷ niệm chương có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác, góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với người lao động theo quy định của pháp luật và bảo đảm điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn.

   3. Đối với các cá nhân khác: Cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc củng cố quan hệ hợp tác, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn.

   ---------------------

   Lưu ý:

   - Kỷ niệm chương Công đoàn được trao tặng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) hàng năm hoặc hội nghị, đại hội công đoàn.

   - Hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương Công đoàn gửi về CĐNHVN (Ban Tổ chức) trước ngày 30/5 hàng năm.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn