Giáo viên được đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng tối đa bao nhiêu năm?

26/04/2022

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì một giáo viên được đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng tối đa bao nhiêu nhiệm kỳ ạ? Nhiệm kỳ đó kéo dài bao lâu? Rất mong nhận phản hồi. 

 

 

  • Giáo viên được đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng tối đa bao nhiêu năm?
   (ảnh minh họa)
  • Cấp tiểu học.

   Tại Điều 20 Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. có quy định

   Nhiệm kì của Hiệu trưởng trường tiểu học là 5 năm. Sau 5 năm, Hiệu trưởng được đánh giá và có thể được bổ nhiệm lại hoặc công nhận lại. Đối với trường tiểu học công lập, Hiệu trưởng được quản lí một trường tiểu học không quá hai nhiệm kì. Mỗi Hiệu trưởng chỉ được giao quản lí một trường tiểu học.

   Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

   Căn cứ Điều 18 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường trung học phổ thông nhiều cấp học có quy định:

   - Mỗi trường trung học có Hiệu trưởng và một số Phó Hiệu trưởng. Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng là 5 năm, thời gian đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng không quá 2 nhiệm kỳ ở một trường trung học.

   Tại Điều 1 của Thông tư có quy định về đối tượng áp dụng của quy định trên như sau:

   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

   1. Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định về tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình và các hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của trường; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

   2. Điều lệ này áp dụng cho các trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là trường trung học), tổ chức và cá nhân có liên quan.

   3. Trường do các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư được quy định tại văn bản khác.

   Cấp Đại học.

   Và theo tại Điều 20 Luật Giáo dục đại học 2012 quy định:

   - Hiệu trưởng trường cao đẳng, trường đại học, giám đốc học viện, đại học (sau đây gọi chung là hiệu trưởng) là người đại diện cho cơ sở giáo dục đại học trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. Hiệu trưởng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc công nhận.

   Nhiệm kỳ của hiệu trưởng là 05 năm. Hiệu trưởng được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ và không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

   => Tổng hợp các quy định trên thì nhiệm kỳ hiệu trưởng của mỗi cấp học từ tiểu học đến đại học là không được quá hai nhiệm kỳ, một nhiệm kỳ 5 năm. Riêng đối với cấp đại học thì không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Còn đối với các cấp học còn lại thì không được quá 2 nhiệm kỳ tại một trường.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn