Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động đang làm việc tại nước ngoài

Ngày hỏi:20/01/2022

Theo quy định mới của pháp luật về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Cho hỏi việc hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động đang làm việc tại nước ngoài được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Mức hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề

   Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Quyết định 40/2021/QĐ-TTg (có hiệu lực từ 21/02/2022) mức hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động đang làm việc tại nước ngoài là 1.000.000 đồng/tháng, tối đa 06 tháng/người/khóa học.

   Hồ sơ nhận hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề

   Căn cứ Khoản 2 Điều này sau khi hoàn thành khóa học, người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động nộp Giấy đề nghị hỗ trợ (Mẫu theo Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này) kèm theo 01 bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức: trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi tới Cơ quan điều hành Quỹ. Hồ sơ gồm:

   - Bản sao chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghề;

   - Phiếu thu, biên lai thu tiền đào tạo nghề của cơ sở đào tạo nghề;

   - Văn bản ủy quyền (ghi rõ nội dung ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ.

   Trường hợp hồ sơ nộp thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi, đơn vị, cá nhân lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ kèm theo hồ sơ của người lao động gửi Cơ quan điều hành Quỹ (Mẫu theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).

   Thủ tục nhận hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề

   Căn cứ Khoản 3 Điều này trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan điều hành Quỹ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và làm thủ tục hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn