Hỗ trợ học nghề

26/04/2022
Hỗ trợ học nghề được quy định như thế nào?
  • - Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề được hỗ trợ học nghề thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề. Không hỗ trợ bằng tiền để người lao động tự học nghề;
   - Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động bằng mức chi phí học nghề tŕnh độ sơ cấp theo quy định của pháp luật dạy nghề;
   Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề với mức chi phí cao hơn mức chi phí học nghề tŕnh độ sơ cấp theo quy định của pháp luật th́ phần vượt quá mức chi phí học nghề tŕnh độ sơ cấp do người lao động chi trả.
   - Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo nghề của từng nghề và từng người lao động, nhưng không quá sáu tháng. Thời gian bắt đầu để được

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn