Hỏi đáp về tài chính công đoàn: Điều chuyển tài sản ra ngoài tổ chức CĐ phải xin ý kiến Tổng LĐLĐVN

26/04/2022
Cơ quan chúng tôi được giao sử dụng tài sản của tổ chức CĐ. Nay theo ý kiến tại địa phương, muốn chuyển tài sản này cho một đơn vị khác không nằm trong hệ thống CĐ thì có được không? Nguyễn Bách (TPHCM)
  • Trả lời: Điều 13, 14, 15 chương III, Quy chế quản lý tài chính CĐ ban hành kèm theo Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 7.3.2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN quy định:

   Tài sản được hình thành từ nguồn đóng góp của đoàn viên, từ nguồn tài chính CĐ; tài sản do Nhà nước chuyển giao quyền sở hữu cho CĐ và các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật là tài sản thuộc sở hữu của CĐ. Tổng LĐLĐVN thực hiện quyền, trách nhiệm sở hữu tài sản của CĐ theo quy định của pháp luật và giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng.

   Tài sản CĐ ở các đơn vị phải thực hiện chế độ quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 31.6.2008; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3.6.2009 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

   Điều chuyển tài sản của CĐ sang các đơn vị khác ngoài tổ chức CĐ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị được phân cấp quản lý, sử dụng tài sản phải xin ý kiến của Tổng LĐLĐVN.

   Điều chuyển tài sản trong nội bộ cơ quan và giữa các CĐ cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương do ban thường vụ LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương quyết định sau khi có ý kiến của đơn vị có tài sản điều chuyển và đơn vị tiếp nhận.

   Điều chuyển tài sản giữa các LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương do Tổng LĐLĐVN quyết định sau khi có ý kiến của đơn vị có tài sản điều chuyển và đơn vị tiếp nhận.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn