Hợp đồng lao động được quy định thế nào trong Bộ luật Lao động 2019?

26/04/2022

Chào Luật sư. Cho mình hỏi hợp đồng lao động được quy định thế nào trong Bộ luật Lao động 2019? Hình thực hợp đồng lao động phải đảm bảo quy định nào? Vậy, nộp đơn xin nghỉ việc và nội đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động có sự khác nhau không? Cảm ơn!

  • Khái niệm về hợp đồng lao động

   Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2021) quy định:

   1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

   Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

   2. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

   Hình thức của hợp đồng lao động

   Hình thức hợp đồng lao động quy định tại Điều 14 của Bộ luật như sau:

   Hình thức hợp đồng lao động

   1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

   2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

   Sự khác nhau khi nộp đơn xin nghỉ việc và nội đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động

   Luật không có quy định về vấn đề này, nhưng theo quan điểm của tôi thì về bản chất việc nộp đơn xin nghỉ việc và đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động là một, là sự thỏa thuận về không thực hiện hợp đồng lao động nữa.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn