Hợp đồng lao động thời vụ có bao nhiêu tháng

Ngày hỏi:06/04/2014

Bên công ty em là côh\ng ty kinh doanh bên dịch vụ nhà hàng nên nhân viên làm thời vụ ra, vô liên tục vì vậy công ty không đóng bảo hiểm cho những nhân viên thời vụ. Vậy cho em hỏi em nên làm hợp dồng lao động mấy tháng để đúng với luật lao động ạ.

    • Trường hợp hợp đồng thời vụ ký HĐLĐ có thời hạn đến 6 tháng. Loại công việc ghi rõ thời vụ, địa điểm và công việc phải làm và lương được hưởng.


    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn