Kết luận nội dung giải quyết lại vụ việc tố cáo thuộc công đoàn bao gồm các nội dung gì?

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu về việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn và có một thắc mắc như sau: Theo quy định thì trong kết luận nội dung giải quyết lại vụ việc tố cáo của công đoàn bao gồm các nội dung gì? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  • Theo Khoản 4 Điều 24 Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ban hành kèm theo Quyết định 333/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định nội dung chính trong kết luận nội dung giải quyết lại vụ việc tố cáo. Bao gồm:

   - Các nội dung tại khoản 2 Điều 22 Quy định này.

   - Kết luận về những nội dung vi phạm trong quá trình giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp dưới;

   - Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết tố cáo trước đó;

   - Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc giải quyết tố cáo.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn