Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần hoặc toàn bộ thì hướng xử lý của BLLĐ năm 2012 như thế nào?

26/04/2022
Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần hoặc toàn bộ thì hướng xử lý của BLLĐ năm 2012 như thế nào?
  • Trả lời: Theo Điều 52 BLLĐ năm 2012 quy định việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu như sau:

   - Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần thì:

   + Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên được giải quyết theo thỏa ước lao động tập thể hoặc theo quy định của pháp luật;

   + Các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung phần của hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu để phù hợp với thỏa ước lao động tập thể hoặc pháp luật về lao động.

   - Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì:

   + Trong trường hợp do ký sai thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động hướng dẫn các bên ký lại;

   + Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật.

   Ban CSPL CĐXDVN

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn