Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất từ năm 2021

26/04/2022

Chuyên viên cho mình hỏi: Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất được quy định thế nào theo Bộ luật Lao động 2019? Mình cảm ơn!

  • Điều 131 Bộ luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ 1/1/2021) quy định:

   Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất:

   Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

   Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn