Lao động nước ngoài nghỉ việc công ty có phải trả trợ cấp thôi việc cho họ?

Ngày hỏi:17/07/2019

Mình có 1 vấn đề muốn được tư vấn về chấm dứt hợp đồng: Đơn vị của mình là Trường học ký hợp đồng lao động với cô giáo nước ngoài thời hạn là 2 năm từ 1/8/2016 - 31/7/2018. Ngày 14/6/2018 Cô giáo gởi đơn về việc sẽ chấm dứt hợp đồng vào 31/7/2018. Hiện Cô đang đòi trường thanh toán cho Cô trợ cấp thôi việc thì có đúng không?

  • Căn cứ pháp lý:

   Luật Việc làm 2013

   Bộ luật Lao động 2012

   Điều 48 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

   1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

   2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

   3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

   Ngoài ra, theo Luật Việc làm 2013 thì: Người nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Bởi vậy, khi chấm dứt hợp đồng lao động, người nước ngoài không được hưởng các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp cũng như trợ cấp thất nghiệp.

   Như vậy, trường hợp này khi giáo viên nước ngoài ký HĐLĐ 2 năm, nếu hết HĐ thì nhà trường có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người này là 1 tháng tiền lương (bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn