Mức chi bồi dưỡng thường trực tiểu ban đại hội đảng bộ tỉnh năm 2019

26/04/2022

Vừa qua có tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh để tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12, tôi được bầu làm thường trực tiểu ban. Tôi được chi bồi dưỡng là 600.000 đồng/tháng, cho hỏi mức chi trên có phù hợp không? Nhờ ban biên tập tư vấn.

  • Căn cứ Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 4 Quy định 39/QĐ-VPTW năm 2014 Quy định chi bồi dưỡng thành viên các tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban phục vụ đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

   - Trưởng tiểu ban: 1.000.000 đồng/người/tháng.

   - Thường trực tiểu ban: 800.000 đồng/người/tháng.

   - Thành viên tiểu ban, tổ trưởng tổ giúp việc: 600.000 đồng/người/tháng.

   - Thành viên tổ giúp việc: 400.000 đồng/người/tháng.

   Đối với đại hội đảng bộ tương đương cấp tỉnh, thành phố, thành viên các tiểu ban, tổ giúp việc được hưởng chế độ bồi dưỡng tối đa bằng 60% mức bồi dưỡng theo quy định trên.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì mức chi bồi dưỡng đối với thường trực tiểu ban đại hội đảng bộ tỉnh là 800.000 đồng/người/tháng. Do đó, việc chỉ chi bồi dưỡng cho bạn 600.000 đồng/tháng là sai quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn