Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc được quy định như thế nào?

26/04/2022
Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc được quy định như thế nào?
  • Trả lời: Theo Điều 63, Điều 65 Bộ luật Lao động quy định:

   - Đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc.

   - Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động, đảm bảo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

   - Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành định kỳ 03 tháng một lần hoặc theo yêu cầu của một bên. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ bố trí địa điểm và các điều kiện vật chất khác đảm bảo cho việc đối thoại tại nơi làm việc.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn