Mức hưởng trợ cấp thôi việc 2019

Ngày hỏi:25/07/2019

Mình muốn hỏi về trợ cấp thôi việc, bên mình có người lao động làm việc và được công ty đóng bảo hiểm từ tháng 12/2008. Từ 1/1/2009 công ty đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đến tháng 7/2019 người lao động nghỉ việc, cho mình hỏi tháng 12/2008 có 1 tháng đấy công ty có phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động không?

 

  • Căn cứ Điểm c Khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2012 quy định:

   ...

   c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì công ty bạn vẫn phải trả tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động trong tháng 12/2008 nếu người lao động này đã chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định theo Điều 48 Bộ luật lao động 2012.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn