Mức lương của Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành phố (Bậc 1 Chuyên viên chính) từ ngày 01/7/2019

26/04/2022

Email của anh Trung Hảo (hhao***@gmail.com) hỏi: Mức lương của Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành phố (Bậc 1 Chuyên viên chính) sẽ tăng bao nhiêu kể từ ngày áp dụng mức lương cơ sở mới?

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 70/2018/QH14 thì mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2019 là 1,49 triệu đồng.

   Và theo quy định tại Bảng 7 (Số thứ tự 6) Quyết định 128/QĐ-TW năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể do Trưởng Ban Chỉ đạo Tiền lương Nhà nước ban hành thì hệ số để tính lương của Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành phố (Bậc 1 Chuyên viên chính) là 4,40.

   Từ các quy định nêu trên, mức lương của Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành phố (Bậc 1 Chuyên viên chính) kể từ ngày 01/7/2019 sẽ là 6.556.000 đồng.

   Trên đây là nội dung quy định về mức lương của Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành phố (Bậc 1 Chuyên viên chính) từ ngày 01/7/2019. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 128/QĐ-TW năm 2004.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn