Mức lương thấp nhất phải trả cho người lao động có trình độ là bao nhiêu?

Ngày hỏi:14/03/2019

Chào anh chị tôi đang làm việc tại Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đang làm thang bảng lương cho công ty. Tôi có chút thắc mắc là theo quy định hiện nay thì mức lương thấp nhất trả cho người lao động có trình độ là bao nhiêu? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương như sau:

   "3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:

   a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

   b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;"

   Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 157/2018/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

   "a) Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I;

   b) Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II;

   c) Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III;

   d) Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV."

   Bên cạnh đó, các quận tại thành phố Hồ Chí Minh được xếp vào địa bàn thuộc vùng I

   Như vậy, đối với doanh nghiệp ở Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh khi xây dựng thang lương, bảng lương phải đảm bảo mức lương thấp nhất của công việc đòi hỏi trình độ tay nghề là 4.472.600 đồng/tháng (đã tính 7% so với mức lương tối thiểu vùng)

   Trên đây là quy định về mức lương thấp nhất phải trả cho người lao động có trình độ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn