Mức lương tối thiểu vùng đối với các khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng

Ngày hỏi:09/07/2019

Tôi có nghe nói đến mức lương tối thiểu vùng mới vào năm 2019. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi năm 2019 mức lương tối thiểu vùng theo từng địa phương ở Lâm Đồng là bao nhiêu? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập

 • Mức lương tối thiểu vùng đối với các khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng
  (ảnh minh họa)
 • Căn cứ vào Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Nghị định 157/2018/NĐ-CP:

  Tại Mục 2 ghi nhận Vùng II gồm các địa ban: các thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng.

  Tại Mục 3 ghi nhận Vùng III gồm các địa bàn: các huyện Đức Trọng, Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng.

  Theo đó, tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 157/2018/NĐ-CP ghi nhận mức lương tối thiểu vùng như sau:

  “a) Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I;

  b) Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II;

  c) Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III;

  d) Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.”

  Như vậy, các khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng được áp dụng mức lương tối thiểu vùng gồm có:

  + Thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc: 3.710.000 đồng/tháng.

  + Huyện Đức Trọng, Di Linh: 3.250.000 đồng/tháng.

  Trên đây là nội dung tư vấn.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn