Mức phụ cấp 30% ưu đãi ngành y áp dụng cho công chức, viên chức thực hiện công việc gì?

Ngày hỏi:09/03/2019

Xin chào anh chị tôi có chút thắc mắc xin được giải đáp. Anh chị cho tôi hỏi mức phụ cấp 30% ưu đãi ngành y được áp dụng cho công chức, viên chức thực hiện công việc gì? Xin giải đáp giúp tôi.

Đức Huy - Bình Thuận

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP thì mức phụ cấp 30% áp dụng đối với công chức, viên chức sau đây:

   a) Công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế để thực hiện các công việc: truyền thông giáo dục sức khỏe; dân số - kế hoạch hóa gia đình;

   b) Công chức, viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, viện, bệnh viện chuyên khoa, các trung tâm: HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y.

   Bên cạnh đó, Theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC thì mức phụ cấp 30% áp dụng đối với công chức, viên chức sau đây:

   a) Công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế để phục vụ công tác truyền thông giáo dục sức khỏe quy định tại điểm a, Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP;

   b) Công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp thực hiện các công việc chuyên môn y tế về dân số - kế hoạch hóa gia đình (kể cả cán bộ làm công việc chuyên môn về dân số - kế hoạch hóa gia đình tại xã, phường, thị trấn) quy định tại điểm a, Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP;

   c) Công chức, viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, viện, bệnh viện, trung tâm thuộc các chuyên khoa sau: HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, quy định tại điểm b, Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

   Trên đây là quy định về mức phụ cấp 30% áp dụng đối với công chức, viên chức.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn