Mức phụ cấp trách nhiệm của cán bộ, viên chức y tế chuyên trách đỡ đẻ ở trung tâm y tế từ ngày 1/7/2019 là bao nhiêu?

Ngày hỏi:27/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì mức phụ cấp trách nhiệm của cán bộ, viên chức y tế chuyên trách đỡ đẻ ở trung tâm y tế từ ngày 1/7/2019 là bao nhiêu?

 

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

   Thì mức lương cơ sở từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

   Mức phụ cấp trách nhiệm của cán bộ, viên chức y tế chuyên trách đỡ đẻ ở trung tâm y tế từ ngày 01/7/2019 được quy định tại Tiết d Điểm 2 Mục II Thông tư 05/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành, theo đó:

   Cán bộ, viên chức y tế chuyên trách đỡ đẻ ở trung tâm y tế được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc mức 4, hệ số 0,1.

   Như vậy, mức phụ cấp trách nhiệm của cán bộ, viên chức y tế chuyên trách đỡ đẻ ở trung tâm y tế từ ngày 01/7/2019 là 149.000 đồng.

   Trên đây là tư vấn về mức phụ cấp trách nhiệm của cán bộ, viên chức y tế chuyên trách đỡ đẻ ở trung tâm y tế từ ngày 01/7/2019.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn