Mức Trợ cấp của bệnh binh bị suy giảm 75% khả năng lao động hiện nay là bao nhiêu?

Ngày hỏi:14/10/2019

Chào anh chị, bố tôi là bệnh binh bị suy giảm 75% khả năng lao động, anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới nhất của pháp luật hiện nay thì mức trợ cấp của bệnh binh bị suy giảm 75% khả năng lao động hiện nay là bao nhiêu?

 

  • Căn cứ phụ lục I Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định theo đó:

   PHỤ LỤC I

   MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁC MẠNG
   (Kèm theo Nghị định 58/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2019 của Chính phủ)

   Đơn vị tính: nghìn đồng

   A. MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG

   TT

   Đối tượng người có công

   Mức trợ cấp, phụ cấp

   Trợ cấp

   Phụ cấp

   1

   - Bệnh binh:

   + Suy giảm khả năng lao động từ 71% - 80%

   3.103

   Mặt khác căn cứ Khoản 3 Điều 3 Nghị định 58/2019/NĐ-CP có quy định về hiệu lực thi hành theo đó:

   ...

   3. Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì thì Mức Trợ cấp của bệnh binh bị suy giảm 75% khả năng lao động hiện nay là 3.103.000 đồng

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn