Nếu công nhân vi phạm nội quy lao động, bị xử lý kỷ luật thì người sử dụng lao động có quyền cắt giảm các khoản trợ cấp và phụ cấp hay không?

26/04/2022
Hiện công ty trả lương cho người lao động như sau: Tổng lương/tháng= Lương cơ bản+ Phụ cấp+ Trợ cấp. Trong đó: Phụ cấp gồm: Chức vụ, trách nhiệm, kỹ thuật, chuyên cần. Trợ cấp gồm: xăng xe đi lại, thuê nhà trọ,… Nếu công nhân vi phạm nội quy lao động, bị xử lý kỷ luật thì người sử dụng lao động có quyền cắt giảm các khoản trợ cấp và phụ cấp hay không? Nếu được thì thủ tục làm như thế nào? Ghi chú: Phụ cấp, trợ cấp không có thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 90, Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ, Điều 3 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 128 của Bộ luật Lao động thì cấm người sử dụng lao động cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

   Trường hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp không có thỏa thuận trong hợp đồng lao động, nếu người lao động vi phạm nội quy lao động mà bị xử lý kỷ luật lao động và người sử dụng lao động cắt giảm các khoản phụ cấp, trợ cấp phải căn cứ vào nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương của doanh nghiệp để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn