Nghi hưu khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 6 tháng?

Ngày hỏi:31/12/2015
Hiện tại Công ty tôi có một trường hợp NLĐ có thông tin cụ thể như sau: Người lao động nam giới (NLĐ), đến tháng 10/2015 vừa tròn đủ 55 tuổi, có thời gian công tác tại công ty và tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là 19 năm 11 tháng, làm công việc thuộc danh mục nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Hiện tại vẫn đang làm việc. Tôi muốn hỏi: 1) Nếu NLĐ xin chấm dứt HĐLĐ tại thời điểm này, chốt sổ đóng BHXH hết tháng 10/2015 là 19 năm 11 tháng thì sẽ được đóng 01 lần (đóng thêm 01 tháng) cho đủ 20 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu và không cần đi giám định sức khỏe? 2) Công ty có thể thông báo trước cho NLĐ đề cập ở trên nghỉ làm việc (vào đầu tháng 12/2015) để làm thủ tục nghỉ hưu? để không phải chi trả trợ cấp thôi việc? 3) Nếu NLĐ làm đơn xin chấm dứt HĐLĐ tại thời điểm này (sẽ được giải quyết và chốt thời gian đóng BHXH hết tháng 10/2015) thì Công ty vẫn phải chi trả trợ cấp thôi việc? Rất mong nhận được phản hồi của Trung tâm. Nguyễn Văn Thành, Công ty CP Thủy sản…., số điện thoại: 0912…876.
  • Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh trả lời như sau:

   Căn cứ vào Điều 26 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc quy định NLĐ được hưởng lương hưu khi nghỉ việc thuộc một trong các trường hợp sau:

   1. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

   2. Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

   3. NLĐ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

   Trường hợp bạn hỏi ở công ty, NLĐ đã đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH trở lên (thời gian đóng BHXH còn thiếu 01 tháng). Căn cứ điểm b, khoản 5, Mục IV của Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động TBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP có quy định: NLĐ đã đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí song thời gian đóng BHXH còn thiếu tối đa không quá 6 tháng, thì NLĐ được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng mức đóng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP theo mức tiền lương, tiền công trước khi nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí. (Không cần điều kiện phải giám định suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên). Như vậy NLĐ được đóng tiếp một lần 01 tháng còn thiếu với mức đóng bằng 22% mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của NLĐ.

   NLĐ đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật thì không được hưởng trợ cấp thôi việc; ngược lại, khi NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật (khi chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật) thì vẫn được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc. (Theo khoản 1, Điều 48, Bộ luật Lao động 2012)

   Như vậy, Công ty bạn có thể thông báo cho NLĐ biết trước thời gian để nghỉ hưởng chế độ hưu trí, thời gian báo trước cho NLĐ tùy thuộc vào quy định của công ty.

   Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh – Điện thoại 0333.829961

   Đỗ Văn Khánh


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn