Nghỉ thai sản trùng vào dịp Tết có được nghỉ bù?

Tôi nghỉ thai sản từ 1/2019 tức là trùng với dịp Tết Kỷ hợi vừa qua. Cho hỏi: Theo quy định thì tôi có 6 tháng nghỉ thai sản do sinh con, vì thời gian này trùng vào dịp Tết nên tôi có được nghỉ bù không?

  • Điều 115 Bộ luật lao động 2012 quy định:

   1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

   a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

   b) Tết Âm lịch 05 ngày;

   ...

   Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

   1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

   Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

   ...

   7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

   Như vậy, thời gian hưởng chế độ thai sản bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Do đó, thời gian nghỉ thai sản của bạn trùng vào dịp nghỉ Tết thì bạn sẽ không được nghỉ bù.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn