Nghĩa vụ tiếp tục sử dụng số lao động hiện có trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã

26/04/2022
Theo BLLĐ năm 2012, trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có không? Nếu không sử dụng hết số lao động hiện có thì người sử dụng lao động kế tiếp có được chấm dứt hợp đồng với người lao động không?
  • Trả lời: Theo quy định tại Điều 45 và 46 BLLĐ năm 2012 năm 2012, trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

   Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động. Phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

   - Danh sách và số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng;

   - Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu;

   - Danh sách và số lượng người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian; người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

   - Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

   Khi xây dựng phương án sử dụng lao động phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

   Như vậy, nếu không sử dụng hết số lao động hiện có thì người sử dụng lao động kế tiếp có thể chấm dứt hợp đồng với người lao động. Trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc, thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động.

   Ban CSPL-CĐXDVN

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn