Người đã về hưu tiếp tục làm việc thì có phải ký lại hợp đồng mới?

Ngày hỏi:15/03/2019

Trường hợp người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc và công ty vẫn muốn giữ người lao động này ở lại làm việc thì cần thủ tục gì và có cần làm lại hợp đồng lao động với tính chất người cao tuổi không? Mong Ban biên tập tư vấn, cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 166 Bộ luật lao động 2012 thì người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

   Và theo quy định tại Điều 5 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH thì:

   2. Khi tiếp tục lao động sau độ tuổi quy định tại Điều 187 của Bộ luật lao động, người lao động cao tuổi và người sử dụng lao động thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động cho phù hợp với quy định của pháp luật về lao động đối với người lao động cao tuổi.

   3. Hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi phải bảo đảm các nội dung quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 166 và Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 167 của Bộ luật lao động.

   Căn cứ theo các quy định nêu trên thì trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau 60 tuổi đối với nam hoặc 55 tuổi đối với nữ thì công ty thỏa thuận với người lao động để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động cho phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể:

   - Người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

   - Năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động được rút ngắn thời giờ làm việc bình thường hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

   - Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.

   - Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

   - Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn