Người lao động tham gia nghĩa vụ công an có được tạm hoãn hợp đồng lao động hay không?

Ngày hỏi:07/05/2022

Người lao động tham gia nghĩa vụ công an có được tạm hoãn hợp đồng lao động hay không? Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao đông thì có được nhận các khoảng thưởng từ công ty? Em đang làm việc tại một công ty, nay em có mong muốn tham gia nghĩa vụ công an thì em có được tạm hoãn hợp đồng hay không? Và trong thời gian em hoãn thì có được nhận các khoảng thưởng từ công ty không? Nhờ anh chị giải đáp. Cảm ơn anh chị rất nhiều. 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Người lao động tham gia nghĩa vụ công an có được tạm hoãn hợp đồng lao động hay không?

   Tại Khoản 1 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau:

   1. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

   a) Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

   b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

   c) Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

   d) Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ luật này;

   đ) Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

   e) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

   g) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;

   h) Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

   Căn cứ theo quy định hiện hành thì nếu bạn và công ty của bạn có thỏa thuận về việc cho phép bạn tạm hoãn hợp đồng lao động để thực hiện nghĩa vụ công an thì bạn sẽ được tạm hoãn hợp đồng lao động.

   Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao đông thì có được nhận các khoảng thưởng từ công ty?

   Tại Khoản 2 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau:

   2. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

   Theo đó, nếu như bạn và công ty có thỏa thuận về việc cho phép bạn nhận các khoảng thưởng từ công ty khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng thì bạn sẽ được nhận các khoảng thưởng theo những gì đã thỏa thuận.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn