Người sử dụng lao động có bắt buộc phải thông báo cho người lao động về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động không?

26/04/2022

Người sử dụng lao động có bắt buộc phải thông báo cho người lao động về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động không? Xin chào Ban biên tập, tôi là Bảo Huỳnh. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động được quy định cụ thể ra sao? Người sử dụng lao động có bắt buộc phải thông báo cho người lao động về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động không? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Bảo Huỳnh (baohuynh*****@gmail.com)

  • Theo quy định tại Điều 47 Bộ Luật lao động 2012 thì trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động được quy định cụ thể như sau:

   - Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

   - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

   - Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

   - Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

   Căn cứ quy định mà Ban biên tập đã trích dẫn trên đây thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động trong thời hạn ít nhất là 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Bộ Luật lao động 2012.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn