Nguồn thu và sử dụng tài chính của Tạp chí Lao động và Công đoàn

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu về hoạt động của tạp chí Lao động và Công đoàn. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Nguồn thu và sử dụng tài chính của Tạp chí Lao động và Công đoàn được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 9 Quyết định 743/QĐ-TLĐ năm 2019 thì nguồn thu và sử dụng tài chính của Tạp chí Lao động và Công đoàn như sau:

   1. Các nguồn thu của Tạp chí gồm:

   - Nguồn thu từ hoạt động của đơn vị sự nghiệp;

   - Ngân sách nhà nước cấp (nếu có);

   - Tài chính Công đoàn cấp hỗ trợ một phần chi thường xuyên hàng năm và cấp hỗ trợ chi không thường xuyên (nếu có);

   - Các nguồn tài chính hợp pháp khác.

   2. Các nội dung chi của Tạp chí bao gồm:

   - Chi thường xuyên: Quỹ tiền lương, tiền thưởng và chi các hoạt động của Tạp chí.

   - Chi không thường xuyên:

   - Chi khác theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

   3. Phân phối, sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm:

   - Trích lập các quỹ:

   - Trả thu nhập tăng thêm

   - Các khoản cộng tác viên

   - Sử dụng các quỹ của Tạp chí

   Trên đây là quy định về nguồn thu và sử dụng tài chính của Tạp chí Lao động và Công đoàn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn