Nhân lực của Tạp chí của Tạp chí Lao động và Công đoàn

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nhân lực của Tạp chí của Tạp chí Lao động và Công đoàn được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Quyết định 743/QĐ-TLĐ năm 2019 thì Nhân lực của Tạp chí của Tạp chí Lao động và Công đoàn như sau:

   Nhân lực của Tạp chí bao gồm: Viên chức, người lao động.

   - Tạp chí được Tổng Liên đoàn bố trí và trực tiếp quản lý 04 biên chế khung bao gồm: Tổng Biên tập, 02 Phó Tổng Biên tập và Kế toán trưởng.

   - Viên chức Tạp chí được tuyển dụng và quản lý theo Luật Viên chức; người lao động được tuyển dụng và quản lý theo Bộ luật Lao động.

   - Tổng Biên tập Tạp chí được thực hiện ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và đề án vị trí việc làm được Tổng Liên đoàn phê duyệt; đồng thời thực hiện chế độ cộng tác viên báo chí để thực hiện các công việc theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

   Trên đây là quy định về nhân lực của Tạp chí của Tạp chí Lao động và Công đoàn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn