Nhờ người khác nhận hộ sổ bảo hiểm xã hội được không?

Ngày hỏi:11/03/2019

Anh chị ơi e nhớ anh chị tư vấn hộ e với. Trước em có làm ở công ty anh và em có đóng bảo hiểm xã hội được hơn 1 năm em nghỉ ngang và em không lấy sổ bảo hiểm xã hội giờ cũng được 4 năm rồi hôm e có lên công ty cũ xin sổ và công ty đã chuyển sổ của em lên phòng bảo hiểm xã hội, và công ty có viết giấy giới thiệu cho em lên phòng bảo hiểm lấy ,vì lý do công việc em ko lên lấy được em đưa giấy giới thiệu cho cho chồng em lên lấy hộ được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động 2012 thì trong thời hạn thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

   Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

   Mặt khác, theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

   Như vậy: Căn cứ các dẫn chứng trên đây thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người lao động hoặc người lao động thôi việc theo quy định của pháp luật.

   Đồng nghĩa, người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao với người sử dụng lao động thì có trách nhiệm phải liên hệ với người sử dụng lao động được nhận lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

   Trong trường hợp, người lao động không liên hệ với người sử dụng lao động để nhận lại sổ bảo hiểm thì người sử dụng lao động có thể chuyển sổ bảo hiểm của người lao động về cơ quan bảo hiểm xã hội nơi công ty đặt trụ sở để lưu trữ. Khi đó, người lao động liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội đó để nhận lại sổ bảo hiểm.

   Do đó: Đối với trường hợp trước bạn làm ở công ty và có đóng bảo hiểm xã hội được hơn 1 năm thì bạn nghỉ ngang và bạn không lấy sổ bảo hiểm xã hội giờ cũng được 4 năm rồi thì bạn mới lên công ty cũ xin sổ bảo hiểm xã hội và công ty có thông tin cho bạn là đã chuyển sổ của bạn lên phòng bảo hiểm xã hội là phù hợp với quy định của pháp luật.

   Công ty đã có viết giấy giới thiệu cho bạn lên phòng bảo hiểm lấy, thì bạn có thể mang theo giấy giới thiệu lên cơ quan bảo hiểm xã hội đó để nhận lại sổ bảo hiểm.

   Trường hợp bạn không thể trực tiếp đi thì có thể làm giấy ủy quyền có công chứng (tại văn phòng công chứng) cho người khác mang theo giấy giới thiệu đến cơ quan bảo hiểm xã hội nhận thay cho bạn.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn