Nhuận bút đối với xuất bản phẩm được tính như thế nào?

Ngày hỏi:08/03/2019

Xin chào anh chị, tôi là nhân viên thư viện tại trường THPT, bên cạnh thời gian làm việc tại thư viện thì tôi rất thích sáng tác thơ và viết sách. Đợt trước tôi có 01 tác phẩm về nội dung tuổi học trò được in thành sách. Khi tác phẩm tôi được phát hành thì tôi được nhận tiền nhuận bút từ nhà xuất bản. Tuy nhiên tôi thấy số tiền này hơi ít, anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì phương thức tính nhuận bút đối với xuất bản phẩm như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả khi tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) được sử dụng.

   - Quỹ nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trích lập theo quy định để chi trả nhuận bút, thù lao và các lợi ích vật chất khác.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 18/2014/NĐ-CP thì Nhuận bút đối với xuất bản phẩm được tính như sau:

   Nhuận bút = Tỷ lệ % x Giá bán lẻ xuất bản phẩm x Số lượng in

   Trong đó:

   - Tỷ lệ phần trăm (%) là tỷ lệ trả nhuận bút;

   - Giá bán lẻ xuất bản phẩm là giá tiền in ở cuối trang bìa 4 hoặc giá bán lẻ ghi trên hóa đơn bán xuất bản phẩm (đối với xuất bản phẩm không ghi giá bán) vào thời điểm thanh toán trả tiền nhuận bút cho tác giả hoặc chủ sở quyền tác giả;

   Trường hợp sau đó giá bán lẻ thay đổi, nếu không có thỏa thuận khác được ghi trong hợp đồng sử dụng xuất bản phẩm, giá bán lẻ để tính nhuận bút vẫn giữ nguyên;

   - Số lượng in là số lượng ghi trong hợp đồng sử dụng tác phẩm.

   Trên đây là quy định về phương thức tính nhuận bút đối với xuất bản phẩm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn