NLĐ làm 12h/ngày và 30h/tháng có đúng?

26/04/2022

Bên em có người lao động làm việc 8 ngày/tháng thôi. Trong 8 ngày đó, mỗi ngày làm tăng ca thêm 3-4h, tổng giờ tăng ca trong tháng có 8 ngày làm việc là 30h. Như vậy có bị BHXH hay bên lao động hoạnh họe gì về vấn đề tăng ca không?

  • Điều 106 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

   - Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

   - Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   + Được sự đồng ý của người lao động;

   + Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

   + Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

   Và theo Điều 104 Bộ luật này thì: Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

   ...

   Như vậy, đối với lao động làm 8h/ngày thì khi tăng ca được làm không quá 12h/ngày và không quá 30 giờ trong 01 tháng. Do đó, công ty thực hiện như trên là phù hợp.

   Lưu ý: Từ ngày 01/01/2021, vấn đề làm thêm giờ sẽ thực hiện theo Điều 107 Bộ luật Lao động 2019. Bộ luật mới đã tăng số giờ làm thêm trong một tuần lên 40 giờ thay vì 30 giờ như hiện nay.

   Xem chi tiết: DN cần chuẩn bị gì khi thay đổi giờ làm thêm từ 2021?

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn