Nội dung hợp đồng tiếp nhận lao động thực tập tại nước ngoài

26/04/2022

Mình muốn hỏi về nội dung hợp đồng lao động thực tập của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu lao động với cơ sở tiếp nhận thực tập nước ngoài. Xin hỗ trợ theo quy định mới nhất.

  • Nội dung hợp đồng tiếp nhận lao động thực tập tại nước ngoài
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 2 Điều 37 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về hợp đồng nhận lao động thực tập phải phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận lao động thực tập và có những nội dung sau đây:

   a) Thời hạn thực tập;

   b) Số lượng người lao động; ngành, nghề thực tập; độ tuổi của người lao động;

   c) Địa điểm thực tập;

   d) Điều kiện, môi trường thực tập;

   đ) Thời giờ thực tập, thời giờ nghỉ ngơi;

   e) An toàn, vệ sinh lao động;

   g) Tiền lương, tiền công;

   h) Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, đi lại;

   i) Chế độ khám bệnh, chữa bệnh;

   k) Chế độ hảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm khác (nếu có);

   l) Điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

   m) Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi thực tập và ngược lại;

   n) Trách nhiệm của các bên khi người lao động gặp rủi ro trong thời gian thực tập ở nước ngoài;

   o) Trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết vấn đề phát sinh đối với người lao động trong thời gian thực tập ở nước ngoài;

   p) Cơ chế, thủ tục và pháp luật áp dụng để giải quyết tranh chấp;

   q) Thỏa thuận khác không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

   Trên đây là nội dung của hợp đồng nhận lao động thực tập theo quy định mới nhất.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn