Nội dung quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:12/03/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Nội dung quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Điều 82 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 như sau:

   - Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng, ban hành hoặc công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn, vệ sinh lao động theo thẩm quyền được phân công quản lý.

   - Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

   - Theo dõi, thống kê, cung cấp thông tin về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng chương trình, hồ sơ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động.

   - Quản lý tổ chức và hoạt động của tổ chức dịch vụ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.

   - Tổ chức và tiến hành nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động.

   - Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

   - Bồi dưỡng, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

   - Hợp tác quốc tế về an toàn, vệ sinh lao động.

   Trên đây là câu trả lời về nội dung quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn